Om meg

Angela Wallin Larsen

Opprinnelig svensk og bosatt på Sørlandet.

Jeg synger alene og sammen med andre. Noen av sangene har jeg skrevet selv.
Jeg er også medlem av Fjære kammerkor i Grimstad.

Den Gud jeg synger om er den treenige Gud vi kan lese om I bibelen. Gud har åpenbart seg gjennom bibelhistorien gjennom sitt navn.En sangtekst jeg har laget handler om Guds navn. Sangen heter Elohim, og Elohim er den som forvandler mørke til lys og skaper alt godt. Andre navn på Gud som vi møter er El Shaddai, som har kraft til å hjelpe de hjelpeløse, og El Elyon, Den Høyeste. Den Gud jeg synger om er Den Høyeste og som også bor hos de som har et sønderbrutt hjerte.

En organisasjon jeg har valgt å støtte, blant mange flotte og viktige som finnes, er organisasjonen LoveHope, en ideell organisasjon som jobber mot trafficking og hjelper mennesker, fremst barn ut av sexslaveri. Arbeidet er bl a i India, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka. Dette er et utrolig viktig arbeid blant noen som så sårt trenger hjelp.

En av sangene mine er på Spotify. Den heter Himmelsblå. Teksten er skrevet til en melodi laget av Vegard Schow. Vi har også samarbeidet om en salme til vakre Svalbard:
Her jeg ser ditt vakre lys.

Angela Wallin Larsen (komponist/sanger)
Foto: Inger Måge