Sanger

Om sangene:

Elohim (2019) – denne sangen kan du høre her:

The Word of His Power (2018) Et dikt basert på, og inspirert av en preken av Loren Cunningham. Det handler om hvordan Jesus trer frem i hver og en av Bibelens bøker og hvordan Jesus, som er «Ordet i Ordet», viser seg der.

Himmelsblå (2017) Denne sangen kan du høre på Spotify.

I dine hender I(2013) handler om å ha tillit til Gud.

Takk for din nåde (2008) er en lovsang.
Psalm 103:11-14:
For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.

Låt mig Herre (1992) er skrevet i kanskje gammeldagse vendinger og ord, men er basert på en sannhet som står igjennom alle tider.
Rom 5: 8-9
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.

The Word of His Power (2018)


I dine hender I (2013)


Takk for din nåde (2008)


Låt mig Herre (1992)